کتابهای بهائی
طلوعی دیگر

cover_tolooi_digar

book-download

book-purchase

نویسنده: مریم صفائی

ناشر: عصر جدید

معرفی دیانت بهائی به زبانی ساده. این کتاب شامل سه بخش است. بخش اول تاریخ مختصر زندگی حضرت بهاءالله، که مظهر مقدس الهی برای این عصر جدید هستند. این بخش همراه با شرح مختصری در باره حضرت باب که مبشر ایشان بودند همراه است. بخش دوم به پاره ای از تعالیم دیانت بهائی می پردازد و خواننده را با برخی از آنها آشنا می کند. بخش شوم گلچینی از آثار بهائی در مورد موضوعات گوناگون را ارائه می کند.

 

 
در شناسایی آئین بهائی

cover_dar_shenazaiye_aeene_bahai

book-download

book-purchase

نویسنده:هوشمند فتح اعظم

ناشر: بنياد فرهنگی نحل

 در اين کتاب آئين بهائی با زبان فصيح و الفاظ رسا و جملات بی پيرايه و در عين حال سليس و ادبی همراه با ثمثيلات زيبای مؤلف عالی‏مقام، جناب هوشمند فتح اعظم که مورد تمجيد هر خواننده‏ای هستند، معرفی می‏شود. اين اثر جهت شناسايی ديانت بهائی برای همه‏ی خوانندگان نگاشته شده و از اين روی شامل کليه‏ی اطلاعاتی است که متحری حقيقت می‏خواهد دارا باشد.

 

 

 
بهائیان و ایران آینده

cover_bahaiyan_va_irane_ayandeh

book-download

book-purchase

نویسنده: ب. همایون

ناشر: انتشارات پیام

معرفی کتاب «بهاییان و ایران آینده» به قلم شینتو:
اغلب درباره تعلق خاطر بهاییان به ایران، زادگاه دیانت بهایی ترد یدهایی مطرح می شودکه شاید به یک اعتبار بتوان منشا انها را نظرات ادوارد گرانویل براون مشتسرق معروف بریتانیایی دانست که می گفت نگرش جهانی دیانت بهایی در اهداف خود مانع از آن است که بتواند خدمتی به تجدید حیات سیاسی ایران بنماید. او نظر خود را به این بیان حضرت بهاءالله مستند می کرد که «لیس الفخر لمن یحب الوطن بل لمن یحب العالم» (عالم دوستی مایه افتخار است و نه وطن دوستی ). او اگر چه این هدف را ارج نهاده آنرا متعالی می دانست ولی معتقد بود که در این زمان (قرن نوزدهم)، ایران به مردانی نیاز دارد که عاشق وطنشان و نه چیز دیگر باشند. اگر براون ایده بهاییان را حد اقل در تئوری، متعالی می دانست  بعدها کسانی، این را هم نادیده گرفته و تردیدها را به اصل و ریشه راجع کرده  و بهاییان را نه تنها اصولا بی علاقه به ایران و ایرانی بلکه یکسره درخدمت بیگانگان دانستند.

 
پیروزی یک عقیده

cover_pirooziye_yek_aghideh

book-download

book-purchase

نویسنده: سرکیس مبایجیان (آترپیت)

ناشر: عصر جدید

کتاب داستان واقعی فرد گمنامی است که در دوران انقلاب مشروطیّت رخ می‌دهد و بازتاب جنگ‌های داخلی، قحطی و کشتار و وضع نابسامان اجتماعی آن زمان است. قهرمان آن فرد بی‌گناهی است که به خاطر اعتقادات دینی خود اسیر طلاب و مجتهد وقت شده و به مرگ فجیعی جان می‌سپارد. وی بهائی است و حاضر نیست از اعتقاد دینی خود باز گردد. اما داستان به مرگ وی خاتمه نمی‌یابد بلکه عقیده‌ای که به نظر طلاب تصوّر می‌رفت با قتل و کشتار از بین می‌رود به نحو دیگری ادامه می‌یابد.

 

 
دیانت بهائی آئین فراگیر جهانی

cover_dianate_bahai_aeene_faragire_jahani

book-download

book-purchase

نویسنده:ویلیام س. هاچر و ج. دگلاس مارتین

ناشر:

فصول آغازین کتاب، به شرح مختصری از تاریخ دیانت بهائی را از زمان پیش از آغاز این ظهور تا دورۀ حضرت باب و حضرت بهاءالله و جانشینان ایشان تخصیص یافته است، سپس پاره ای از تعالیم اساسی این دیانت از جمله وحدت خداوند، وحدت بشریت، وحدت اساس ادیان، تحری حقیقت، ترک تعصبات، توافق دین و علم، تساوی حقوق زنان و مردان، تعلیم و تربیت بین المللی، تعدیل معیشت، زبان بین المللی، دو جنبۀ ظهور الهی، بنیاد روحانی جامعه و کتب مقدسۀ بهائی شرح و بسط داده می شوند. بخش بعدی کتاب، اصول عقاید بهائیان را در مورد خدا، مظاهر ظهور الهی و انسان به زبانی ساده بیان می کند. سپس به شرح مختصر نظم جهانی حضرت بهاءالله و موسسات اداری، قوانین، و بعضی از احکام بهائی می پردازد. فصول بعدی به معرفی جامعۀ بهائی و شرح تلاش این جامعه برای موفقیتهای آینده تخصیص داده شده است. در پایان چالشهایی که جامعۀ بهائی در راه موفقیت با آنها روبرو است، مطرح می شوند.

 

 

 
گفتاری کوتاه در باره دیانت بهایی

cover_goftari_kootah

book-download

book-purchase

نویسنده: موژان مومن

ناشر: کتاب کورپ

«این کتاب مقدمه ای است روشن، خواندنی و آگاهی بخش، مشتمل بر جنبه های گوناگون آیین بهائی از الهیات، تاریخ، احکام، امور اداری و اقدامات اجتماعی که از کتاب مقدمه ای کوتاه بر آیین بهائی، تألیف دکتر موژان مومن، ترجمه و اقتباس شده است.»

فصول کتاب عبارتند از: افراد بشر، خانواده، جامعه، مسائل مورد توجه جهانی، جامعۀ بهائی، احکام بهائی، تعالیم مربوط به الهیّات، تاریخچۀ دیانت بهائی، و وضعیت کنونی عالم بهائی.

 

 

 
در جستجوی عدالت اجتماعی

cover_dar_jostejooye_edalate_ejtemai

book-download

book-purchase

نویسنده: ج. هادلستون (ترجمۀ ح. رحمانی)

ناشر: سنچوری پرس

در این کتاب تلاشهای بشریت در راه دستیابی به عدالت اجتماعی از سرآغاز تمدن تا آخرین سالهای قرن بیستم به طور اجمال دنبال شده و دست آوردهای این حرکت اصیل تاریخی در هر زمان و در چهارچوب هر نظام عقیدتی با دیدی منصفانه و برکنار از هرگونه گرایش و جانب گیری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این رهگذر، نویسنده کوشیده است تا با نگرشی وسیع و بیطرفانه، جنبه های مثبت و منفی هر جنبش را مورد بحث قرار دهد و موفقیت ها و شکست های آن را برشمرده نقش آن را در پیشبرد میراث عدالت اجتماعی روشن سازد.   مطالعۀ این کتاب برای همۀ کسانی که صادقانه خواهان پیشرفت مادی و معنوی بشریت و جویای استقرار عدالت در جامعه می باشند می تواند سودمند واقع گردد.

 

 
نگاهی تازه به دیانت بهائی

cover_negahi_tazeh

book-download

book-purchase

نویسنده:

ناشر: انتشارات نقطه نظر

این کتاب معرفی فشرده و مختصری است دربارۀ آئین جدید بهائی شامل مواردی همچون لزوم دین و ضرورت تجدید و استمرار ادیان، مختصری از تاریخ دیانت بابی و بهائی و رشد آن، اصول اعتقادات بهائی، تعالیم اساسی بهائی (از جمله آزادی و تعالیم اخلاقی)، فعالیت های بین المللی جامعۀ بهائی در زمینۀ وحدت و رفاه عالم انسانی، مروری بر احکام دیانت بهائی، روش ادارۀ جامعۀ بهائی و ایران از دیدگاه آئین بهائی.

تهیه کنندگان کتاب هدف از انتشار آن را چنین بیان می کنند: «باشد که مطالعۀ این مجموعه، آغازی برای پژوهش و تحقیق بیشتر و کافی تر ایرانیان محبوب و جهانیان عزیز گردد تا، هر یک، به چشم و قلب و فکر خود – و نه دیگران – با حقایق این آئین نازنین و نیز آموزه های آن برای حل مشکلات و بحران های جهان امروز و فردا آشنا شوند و قضاوت فرمایند.»

 

 

 

 
آئین بهائی - پیام آسمانی برای صلح و سعادت جهانی

cover_aeene_bahai_payame-asmani

book-download

book-purchase

نویسنده: هوشیدر مطلق

ناشر:

این کتاب به معرفی تعالیم حضرت بهاءالله برای تأسیس صلح و یگانگی و سعادت بشر در این عصر پرداخته است، تعالیمی که از جملۀ آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: یگانگی حقیقت آئین های الهی، تحری حقیقت، مقصد از دین و ایمان یگانگی است، بین دانش و دین جدایی نیست، تعلیم و تربیت عمومی و اجباری، ایجاد صلح جهانی و پایدار، توزیع عادلانۀ ثروت، تساوی حقوق زن و مرد، برگزیدن خط و زبانی جهانی، احتیاج بشریت به نفثات روح القدس. در فصلهای بعدی کتاب دربارۀ تاریخ این آئین، اصول و تعالیم اخلاقی بهائی، ایمان به خدا و عشق و پرستش او، زندگی پس از مرگ، بهشت و دوزخ، نتائج ایمان به پروردگار، نظم اداری حضرت بهاءالله و نظر بهائیان به وضع کنونی و آیندۀ جهان مطالبی عنوان شده است. در پایان نمونه هایی از آثار بهائی به دو زبان فارسی و عربی گنجانده شده است.

 
آئین جهانی بهائی

cover_aeene_jahaniye_bahai

book-download

book-purchase

نویسنده: نادر سعیدی

ناشر:پژوهشنامه

در این کتاب دکتر نادر سعیدی به معرفی آئین بهائی پرداخته است، آئینی که «از ایران برخاسته» و «با روح فرهنگ شامخ و شکوهمند ایران پیوندی یگانه و استوار دارد». اولین بخش کتاب به ارائۀ تاریخ مختصری از این آئین اختصاص یافته است. در بخش دوم عشق بهائیان به ایران، تعادلی که این آئین بین ایران دوستی و جهان دوستی برقرار ساخته و نمود آن در عمل بهائیان، مطرح می شود؛ سپس به معرفی «اصول سه گانۀ پیام بهائی» می پردازد و سرانجام هر یک از این اصول شامل «تعریف روحانی عالم هستی»، «اصل هشیاری تاریخی» و «اصل وحدت عالم انسانی» را در فصلی جداگانه ارائه می دهد.